I Wigénshuset huserar många olika verksamheter och denna gång får Samhall ett besök.

Vi träffar Ida Ericsson, områdeschef för lokalvården i Tranås samt Leif Kenttä, affärschef i länet. De berättar att Samhall är ett statligt bolag som har i uppgift att skapa meningsfulla arbeten åt personer som har en dokumenterad funktionsnedsättning som leder till nedsatt arbetsförmåga. Det gör att de kan ha svårt att ta sig ut på en arbetsmarknad som tenderar att fokusera mer på vad människor inte kan göra, än vad de kan göra. Samhalls uppgift är att tänka tvärt om.

Samhall har 930 anställda (cirka hälften män, hälften kvinnor) i distriktet och nästan alla arbetar direkt ute hos kunderna. Verksamheten består till cirka hälften av tjänster inom lokalvård, restaurang och omsorgsnära tjänster, resterande jobb är inom tillverkning och produktion.

– Det som är unikt med Samhall är att vi vill bli av med vår bästa personal, säger Leif. Det är det roligaste med uppdraget.

Långsiktiga placeringar är målet

Många som kommer till oss på Samhall kan vara tilltufsade från tidigare erfarenheter på arbetsmarknaden och vi behöver jobba med att stärka deras självförtroende och självkänsla. Vi ska matcha rätt person med rätt jobb genom att fokusera på de unika kunskaper och erfarenheter som varje människa kan bidra med.

Innan våra anställda kommer ut till kunderna får de individbaserade utbildningar, både teori och praktik, i allt från grundläggande saker som att komma i tid till jobbet till branschspecifik kunskap. När de är sedan är ute på sina arbetsplatser så besöker vi dem dagligen för att stötta dem.
Allt eftersom tiden går ser vi till att det blir rotation i arbetsgrupperna, detta för att ge mer erfarenhet i jobbet. Det långsiktiga målet är sedan att minst 7% årligen ska bli långsiktigt anställda hos arbetsgivaren.

Fler och fler företag har blivit mer intresserade av hållbarhet, vilket har lett till att det är lite lättare för oss att få ut våra anställda i arbete. Som kund får du hängiven arbetskraft samtidigt som du skapar en betydelsefull vardag för människor som stått utanför arbetsmarknaden under lång tid.

Samhall har varit hyresgäst hos Wigénsgruppen cirka 9 år och trivs jättebra. Vi letade länge nya lokaler som skulle rymma all vår verksamhet och hittade Wigénshuset. Här får vi också plats med våra bilar och har lätt att parkera. Lokalerna är flexibla och anpassade för oss, vi utökade dessutom ytan för ett halvår sedan. Fastigheten ligger centralt vilket gör att vi har nära till våra medarbetare.
Vi stortrivs helt enkelt!