ALLMÄN HYRESGÄSTINFORMATION

Andrahandsuthyrning

Under en tidsbegränsad period kan man få möjlighet att hyra ut din lägenhet i andra hand. Funderar du på att hyra ut din lägenhet kontakta alltid din hyresvärd innan du påbörjar detta arbete. Giltiga skäl för andrahandsuthyrning är: Om du ska arbeta eller studera på annan ort eller om du ska pröva på ett samboförhållande

För att hyra ut i andra hand måste du ha vårt skriftliga godkännande. Hyr du ut i andra hand utan vårt godkännande har hyresvärden rätt att säga upp din hyresrätt. Din ansökan ska sedan kompletteras med en kopia på det upprättade andrahandskontraktet som du själv upprättar med den som ska hyra i andra hand.

Avflyttning

När du flyttar från din lägenhet är det viktig att tänka på följande:

 • Säg upp el-abonnemang och be om avläsning hos din elleverantör.
 • Gör adressändring på tel. 020 97 98 99 eller via www.adressandring.se
 • Lägenheten skall vara utrymd och välstädad när den besiktigas. Se din uppsägningsbekräftelse för instruktioner om vad som gäller för besiktningsrutiner.
 • Lämna inte nycklar till någon annan än oss. Om ni lämnar nycklar direkt till den ni tror är nästa hyresgäst riskerar du att bli debiterad för låsbyte.
 • Infaller avflyttningsdagen på en helgdag ska nycklar lämnas senast näst kommande vardag, om annat inte avtalats.
 • Glöm inte tömma och städa ur förrådsutrymmet.
 • Ta hand om ditt skräp som uppkommer i samband med avflytt. Det är förbudet att ställa grovsopor i soprummen. Hyresgästen är skyldig att själv transportera bort grovsopor och möbler och liknade som ska slängas.

Betalning av hyra

Hyran är en förskottsbetalning och ska betalas senast sista vardagen före varje månadsskifte. Du kan betala med de avier du får av oss. Betalar du på annat sätt är det viktigt att du anger rätt ocr nr eller ditt fullständiga personnummer och namn. Även om du inte fått någon avi har du en skyldighet att betala hyran. Betalar du för sent skickar vi ditt ärende direkt för inkassokrav och du debiteras för inkassoavgifter och ränta. Påminnelser före inkassokrav skickas inte ut. Utebliven betalning eller flera sena betalningar kan innebära att du förlorar hyresrätten.

Brandinformation

Alla bränder är små i början, det är därför viktigt att veta hur man direkt ska agera om en brand uppstår.

Grundregeln är: RÄDDA – VARNA – LARMA (112) – SLÄCK

För mer information besök gärna www.brandskyddsföreningen.se.

För er som bor i flerbostadshus är det viktigt att veta att trapphuset är en av två utrymningsvägar, fönster och eller balkong den andra. Därför är det förbjudet att blockera trapphuset med olika tillbehör såsom cyklar, barnvagnar, möbler, returpapper eller annat som är brännbart och eller försvårar en eventuell utrymning.

De flesta rullatorer innehåller väldigt lite som är brännbart. Att ha rullatorn i trapphuset kan därför i många fall godtas, under förutsättning att den inte hindrar utrymning.

Ersättningsskyldighet

Tänk på att du som hyresgäst är ersättningsskyldig för onormalt slitage som till exempel rökning i lägenhet, slitage orsakat av husdjur och övrigt onormalt slitage. Du blir också ersättningsskyldig vid förlust av nycklar, detta till en kostnad av ca 1 800 kr enligt Sabos:s gällande prislista.

Flyttstädning

När du flyttar ska du lämna lägenheten välstädad. Om städningen inte blir godkänd vid avflyttningsbesiktning kommer du att bli debiterad för eventuell städkostnad.

För allas trivsel

För att alla som bor i en fastighet ska trivas måste alla ta hänsyn till varandra. Det är därför viktigt att följa de regler som finns:

 • Har du sena eller tidiga vanor, visa hänsyn till dina grannar när du spelar något instrument, lyssnar på musik eller ser på TV. Tänk på att inte slå i dörrarar.
 • Mata inte fåglar från din balkong eller fönsterbleck. Fåglar skräpar ner och mat som faller till marken kan locka till sig råttor och insekter.
 • Rökning är förbjuden i trappuppgångar och i övriga gemensamma ytor.
 • Skaka inte mattor eller dylikt från balkong eller fönster.
 • Balkonglådor och vädringsräcken skall monteras på insidan av balkongen.
 • Tänk på att visa hänsyn till dina grannar när du använder din balkong.
 • Uppsättning av parabol är ej tillåtet.
 • Har du husdjur är det ditt ansvar att de inte är störande för övriga hyresgäster.
 • Trapphuset är en viktig utrymningsväg och får inte blockeras. Det är därför förbjudet att ställa cyklar, barnvagnar och annat i trappuppgången.
 • Det är inte tillåtet att grilla från balkongen på grund av brandrisk.

Hemförsäkring

Som hyresgäst är du skyldig att ha en hemförsäkring samt brandvarnare, kontakta ditt försäkringsbolag. Inbrott, brand eller översvämning kan drabba vem som helst.

Installation

Installation av vitvaror eller annan fast teknisk utrustning får inte göras utan vårt tillstånd. Kontakta alltid oss vid denna typ av installation.

Lägenhetsbyte

För att får byta lägenhet inom eller utanför vårt fastighetsbestånd måste du ha vårt tillstånd. Kontakta därför alltid oss innan du påbörjar detta arbete.

Måla och tapetsera själv

Du får måla och tapetsera själv men tänk på att arbetet ska vara fackmannamässigt utfört. Du kan bli ersättningsskyldig när du flyttar om arbetet är slarvigt gjort eller om du använt felaktigt material eller extrem färgsättning. Är du osäker kontakta gärna oss innan du börjar.

Serviceanmälan

Om ditt ärende inte är akut kan du göra din felanmälan/serviceanmälan här eller ringa oss på 0140-760 100 under vår telefontid helgfri måndag- torsdag kl. 11:00 – 13:00 eller fyll i en serviceanmälan på vår hemsida. Vid akuta ärenden ring vårt journummer 077-110 10 30. OBS! Detta nummer får ej missbrukas.

Störningar

Först och främst ska du naturligtvis undvika att själv störa dina grannar. Normal hänsyn och sunt förnuft är grunden till ett gott boende för alla. Hyreslagen säger också att man ”skäligen bör tåla vissa störningar”. Detta innebär till exempel att ljud av barns lek eller ljud av borrning eller spikning, flytt av möbler vid enstaka tillfällen etc. inte anses som en störning. Om du känner dig störd av en granne är det alltid bra att ta upp detta direkt med denne. Om den kontakten inte leder till någon förbättring är det är viktigt att du anmäler störningen till oss så vi kan vidta åtgärder för att komma till rätta med problemet.

Vid allvarliga och upprepade störningar, som meddelas till oss, kontaktar vi alltid den störande (vi lämnar dock aldrig ut uppgifter om vem som anmält en störning till den som stört).

I första läget ges en information om vad som upplevts som störande. Vid upprepade eller särskilt allvarliga störningar skickas ett formellt varningsbrev. Om den störande trots detta inte upphör att störa kan det leda till uppsägning av hyreskontraktet.

Om det är en allvarlig och akut situation uppmanar vi till att ringa 112 och larma polis.

Vad händer sedan?

De dokumenterade störningarna leder alltid till en åtgärd och upprepade störningar kan leda till uppsägning av hyreskontraktet.

Tvättstuga

Du bokar din tvätt tid enligt gällande principer för din fastighet.

Det är viktigt att ni respekterar varandras tvättider. Även om tvättstugan är tom på bokad tid, så betyder inte det att den är ledig. Det är varje användares ansvar att städa efter sig, tänk på följande:

 • Rensa luddfiltret
 • Torka av maskinerna
 • Torka av golvet
 • Släng skräp
 • Ta med alla dina saker när du lämnar tvättstugan
 • Lås dörren efter dig
 • Felanmäl om något inte fungerar. När du felanmält är det viktigt att du på något sätt meddelar den som kommer efter att detta redan är gjort.
 • Tänk på att inte tvätta textilier som använts till djur i den gemensamma tvättstugan då det finns många personer med allergi.

För allas trevnad, lämna alltid tvättstugan så som du själv vill se den när du kommer nästa gång.

Uppsägning

Uppsägning av din lägenhet ska ske skriftligen och vara oss tillhanda senast sista dagen i månaden för att vara giltig. Detta innebär om du säger upp dig mitt i månaden är det ändå den sista dagen i månaden som uppsägningen räknas ifrån. Uppsägningstiden är tre kalendermånader. På baksidan av lägenhetskontraktet finns ett fält där uppgifter om uppsägningen kan fyllas i och skickas till oss. Du kan också fylla i vår uppsägningsblankett och skicka den till oss. En uppsägning går också bra att skriva på ett vanligt brevpapper, den skall innehålla följande:

 • Dagens datum
 • Fullständigt namn
 • Adress
 • Lägenhetsnummer
 • Personnummer
 • Blivande adress
 • Namnteckning (är ni två som står på kontraktet, skall bådas namnteckning finnas med)
 • Telefonnummer där du är kontaktbar för visning av lägenheten. Du är skyldig att enligt hyreslagen visa lägenheten under hela uppsägningstiden.
 • Vilket datum du tänkt att flytta ur din lägenhet/förslag på besiktningstid

Hyresavtalet kan sägas upp för att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen.

Vid dödsfall kan dödsboet inom en månad från dödsfallet säga upp avtalet för att avtalet ska upphöra gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast en månad från uppsägningen.