SÖKANDE:

Namn *

Personnr (10 siffror)/Org Nr *

Gatuadress *

Postnr *

Ort *

E-post*

Telefon *

Önskad storlek *
Small 2-5 KvmMedium 6-9 KvmLarge 10-20 Kvm

Önskat startdatum

Genom att jag skickar denna intresseanmälan, ger jag mitt fulla samtycke och godkännande enligt reglerna i Dataskyddsförordningen till att Wigénsgruppen har full rätt att ta Kreditupplysning genom Kronofogdemyndigheten alternativt UC AB, och inhämta all den information, som man anser sig behöva för att kunna bedöma/pröva min ansökan om hyresobjektet.
Den information som skickas till oss stannar i vårt system och kommer inte under några omständigheter att vidarebefodras till tredje part.

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter här.

Jag samtycker med ovanstående text