SÖKANDE:

  Namn *

  Personnr (10 siffror)/Org Nr *

  Gatuadress *

  Postnr *

  Ort *

  E-post*

  Telefon *

  Önskad storlek *

  Small 2-5 KvmMedium 6-9 KvmLarge 10-20 Kvm

  Önskat startdatum

  Genom att jag skickar denna intresseanmälan, ger jag mitt fulla samtycke och godkännande enligt reglerna i Dataskyddsförordningen till att Wigénsgruppen har full rätt att ta Kreditupplysning genom Kronofogdemyndigheten alternativt UC AB, och inhämta all den information, som man anser sig behöva för att kunna bedöma/pröva min ansökan om hyresobjektet.
  Den information som skickas till oss stannar i vårt system och kommer inte under några omständigheter att vidarebefodras till tredje part.

  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter här.

  Jag samtycker med ovanstående text