När Hubbarpsskolan fick problem med taket blev det akut att hitta tillfälliga lokaler för att snabbt kunna flytta eleverna. Vi på Wigénsgruppen är glada att vi snabbt kunnat presentera en lösning för kommunen när problemen med skolan dök upp. Lokalerna som skolan ska hyra har tidigare hyrts av skolan direkt så de var ju anpassade till just skolverksamhet och har stått tomma sedan senast. Det enda som behövde göras var att bygga ett klassrum till.

Det finns ju ingen stor skolgård här men Hembygdsparken är platsen som barnen kommer att vistas i och där är det bra ytor. Även fritidsverksamheten kommer att bedrivas i huset och vi har gott om plats. Vi har också lyckats lösa gymnastiklokaler i samma hus tack vare att Tranås Gymnastiksällskap redan hyr av oss och har bra lokaler. När det gäller skolmaten kommer den från centralköket och serveras i en iordningställd matsal.

Det är oklart hur länge eleverna ska gå i skolan här men ett ettårs-avtal skrivet, säger Linus Quist.